โครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ

ผู้อำนวยการและทีมงานศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่กิจกรรมโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ ในโซนโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา (หน่วยงานภายนอก) และแผนกเวชกรรมสังคม ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลัักษณ์ (หน่วยงานภายใน) เพื่อเข้าตรวจระบบสุขาภิบาลอาหาร ในโซนโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซึ่งวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ท่านผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน พร้อมด้วยทีมงานได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายข้างต้น พร้อมนี้หลังจากการตรวจสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วยังได้มีการสรุปข้อมูลและหารือร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ ของศูนย์บริหารทรัพย์สิน เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการร้านอาหารแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งๆขึ้นไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.