มอ.ดูงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศึกษาดูงานงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน นำโดย […]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศึกษาดูงานงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »