ตรวจ 5s model award ประจำปี 2566 ศบท.

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมประกวด 5s model award ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. มหาวิ […]

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมประกวด 5s model award ประจำปี 2566 Read More »