มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4ปีติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4ปีติดต่อกัน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 UI GreenMetric World University Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023 จากจำนวน 1,050 มหาวิทยาลัย 85 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วม ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4ปีติดต่อกัน และขยับมาเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ และอันดับที่ 83 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 8,475 คะแนน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2022 ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของประเทศและอันดับที่ 111 ของโลก จากคะแนนรวม 8,125 คะแนน และปี 2021 ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 8 ของประเทศและอันดับที่ 116 ของโลก จากคะแนนรวม 7,700 คะแนน โดยได้รับคะแนนที่เพิ่มขึ้นในทุกหมวดจากทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ 2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านที่ 3 การจัดการของเสีย  ด้านที่ 4 การจัดการน้ำ ด้านที่ 5 การคมนาคมขนส่ง และด้านที่ 6 การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

โดยในหมวดของ Setting & Infrastructure มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้คะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นลำดับที่ 4 ของโลก จากมหาวิทยาลัยในประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งหมด 47 มหาวิทยาลัย และคะแนนด้านอื่น ๆ ดังนี้ ด้าน Energy & Climate Change เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ และลำดับที่ 24 ของโลก ด้าน Waste  เป็นลำดับที่ 4  ของประเทศ ลำดับที่ 6 ของโลก ด้าน Water เป็น ลำดับที่ 2 ของประเทศ และลำดับที่ 3 ของโลก ด้าน Transportation เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ ลำดับที่ 4 ของโลก และด้าน Education & Research เป็น ลำดับที่ 11 ของประเทศ ลำดับที่ 13 ของโลก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การนำของศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDG) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 6 ด้านของ UI Green Metric ตั้งแต่ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ไปจนถึงการทำงาน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การจัดการน้ำประปา การจัดการระบบขนส่ง ตลอดจนการศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่อาศัยที่เพียบพร้อมไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบองค์รวม ภายใต้ภูมิทัศน์ที่สวยงามและสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลพิษ (Green University)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4ปีติดต่อกัน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.