เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว นำทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีลงเรียนในรายวิชา ENH64-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงอาหาร 1 และ ศูนย์อาหารช่อประดู่ โดยการตรวจสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และมือ ผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของศูนย์บริหารทรัพย์สิน ที่ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของผู้มาใช้บริการภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว นำทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีลงเรียนในรายวิชา ENH64-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงอาหาร 1 และ ศูนย์อาหารช่อประดู่ โดยการตรวจสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และมือ ผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของศูนย์บริหารทรัพย์สิน ที่ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของผู้มาใช้บริการภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว นำทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีลงเรียนในรายวิชา ENH64-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงอาหาร 1 และ ศูนย์อาหารช่อประดู่ โดยการตรวจสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และมือ ผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของศูนย์บริหารทรัพย์สิน ที่ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของผู้มาใช้บริการภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว นำทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีลงเรียนในรายวิชา ENH64-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงอาหาร 1 และ ศูนย์อาหารช่อประดู่ โดยการตรวจสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และมือ ผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของศูนย์บริหารทรัพย์สิน ที่ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของผู้มาใช้บริการภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.