ท่านอ้นเยี่ยม มวล.

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมต้อนรับ “ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์” เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท่านอ้น วัชเรศร วิว […]

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมต้อนรับ “ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์” เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »