เดือน: กรกฎาคม 2022

รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการร้านค้าประเภทต่างๆ ภายในอาคาร A ศูนย์อาหารช่อประดู่ จำนวน 3 ร้าน

📢มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการ …

รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการร้านค้าประเภทต่างๆ ภายในอาคาร A ศูนย์อาหารช่อประดู่ จำนวน 3 ร้าน Read More »

ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัย 4 กรกฎาคม65

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร …

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »

ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัย 4 กรกฎาคม65

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร …

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »

ฝ่ายหอพักนักศึกษาเปิดระบบรับสมัครนักศึกษาหอพัก ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่มีความประสงค์สมัครเป็นนักศ …

ฝ่ายหอพักนักศึกษาเปิดระบบรับสมัครนักศึกษาหอพัก ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. Read More »