น้องรับอิ่มใจ พี่ให้อิ่มบุญ2

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกับ สหทัยมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดกิจกรรม “น้องรับอิ่มใจ พี่ให้อิ่มบุญ”

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยล […]

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกับ สหทัยมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดกิจกรรม “น้องรับอิ่มใจ พี่ให้อิ่มบุญ” Read More »