ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จัดประชุมหน่วยงานxit=6, โดยมี รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ เป็นประธานการประชุม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น