พฤศจิกายน 2023

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย Read More »

การสมัครเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกชั้นปี

การสมัครเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึก

การสมัครเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกชั้นปี Read More »

ร่วมทำบุญตักบาตรเรือพระวัดเขาเหล็ก

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมทำบุญตักบาตรเรือพระวัดเขาเหล็ก ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2566 พระครูภัทรธรรมาภรณ์ เ

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมทำบุญตักบาตรเรือพระวัดเขาเหล็ก ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี Read More »