Janjira Fungfuang

นักศึกษาผู้ชายหอพักR2 ที่สนใจจะย้ายหอพักมาอยู่หอลักษณานิเวศและหอพัก WU Residence B1

นักศึกษาชายชั้นปีที่ 1 ที่ได้จองหอพักเสริม อาคาร R2 ในภ …

นักศึกษาผู้ชายหอพักR2 ที่สนใจจะย้ายหอพักมาอยู่หอลักษณานิเวศและหอพัก WU Residence B1 Read More »

WU SHOP จำหน่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบตามกฎของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WU SHOP จำหน่ายชุดนักศึกษา เครื่องหมายนักศึกษามหาวิทยาล …

WU SHOP จำหน่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบตามกฎของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกหอพักในภาคการศึกษา 2/2564 (รอบสมัครเพิ่ม)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครเข้าอยู่หอพักในภาคการศึกษาที่ …

ประกาศผลการคัดเลือกหอพักในภาคการศึกษา 2/2564 (รอบสมัครเพิ่ม) Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯและผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินลงเยี่ยมชมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของหอพักนักศึกษาของห้องตัวอย่าง

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. นำโดย ศ.ดร.ธวัชชัย …

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯและผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินลงเยี่ยมชมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของหอพักนักศึกษาของห้องตัวอย่าง Read More »

แจ้งย้ายจุดติดตั้งร้านกาแฟ Amazon ไปอยู่ภายในชั้น 1 อาคารเรียนรวม 6

เนื่องจากร้านกาแฟ Amazon จะดำเนินการย้ายจุดติดตั้งร้านจ …

แจ้งย้ายจุดติดตั้งร้านกาแฟ Amazon ไปอยู่ภายในชั้น 1 อาคารเรียนรวม 6 Read More »

ปิดบริการชั่วคราว 7-11 สาขาอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ปิดให้บริการชั่วคราว ร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven สาขาอาคารสถ …

ปิดบริการชั่วคราว 7-11 สาขาอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

รับสมัครผู้เสนอราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563-2565

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้เ …

รับสมัครผู้เสนอราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563-2565 Read More »

ลงพื้นที่จุดติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาและวิจัย

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน พร …

ลงพื้นที่จุดติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาและวิจัย Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด เพื่อสำรวจและวางโครงสร้างในการติดตั้ง WIFI ภายใน มวล.

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริหารทรัพย์สินได้ …

ศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด เพื่อสำรวจและวางโครงสร้างในการติดตั้ง WIFI ภายใน มวล. Read More »